Christer Zaar lämnar som koncernchef under hösten

Actic Groups VD och koncernchef, Christer Zaar, har kommit överens med styrelsen att lämna bolaget under hösten 2018. Christer Zaar har enligt avtal sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta verka som koncernchef till en efterträdare har rekryterats, samt även avsluta vissa pågående projekt inom Actic. En process för att rekrytera en ny koncernchef inleds omgående.

Christer Zaar rekryterades till Actic 2015 av förra huvudägaren med uppdrag att bygga upp strukturkapitalet, expandera verksamheten och öppna upp för nya intäktsströmmar, samt att börsnotera bolaget.

”Christer har fullföljt uppdraget och genomfört ett betydande arbete för Actic sedan 2015. Den nya styrelsen har under våren genomlyst bolaget och anser också att det är rätt tid att inleda en process för VD-skifte under hösten. Christer kommer att vara kvar tills en efterträdare har rekryterats”, säger Göran Carlson, styrelseordförande I Actic Group.

Christer Zaar har enligt avtal sex månaders uppsägningstid, och kommer att vara kvar i sin position tills en ny koncernchef rekryterats, samt även avsluta vissa pågående projekt inom koncernen.

”Jag är väldigt stolt över att ha fått vara med om det arbetet vi gjort tillsammans på Actic de senaste åren. Det har varit mycket utvecklande att få arbeta med ett oerhört engagerat ledningsteam och inspirerande medarbetare i ett expanderade bolag i en föränderlig bransch. Tillsammans med de nya ägarna har jag kommit fram till att det är en lämplig tidpunkt att lämna koncernen för att framöver kunna engagera mig i nya uppdrag”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Carlson, styrelseordförande, 070-758 79 97

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen ovan är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 30 maj kl 2018 kl. 07:45.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 181anläggningar med drygt 230 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar