Notering av aktierna i Wilh. Sonesson AB (publ) på O-listan vid Stockholms Fondbörs

Notering av aktierna i Wilh. Sonesson AB (publ) på O-listan vid Stockholms Fondbörs * Wilh. Sonessons noteringsprospekt under distribution * Första noteringsdag på Stockholms Fondbörs 15 juni Kvartalsrapport Wilh. Sonessons noteringsprospekt under distribution Prospektet rörande noteringen av aktierna i Wilh. Sonesson AB på O-listan vid Stockholms Fondbörs, distribueras idag till aktieägarna i Active Biotech. Vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj beslutades att dela ut samtliga aktier i Wilh. Sonesson AB. Utdelningen sker i proportion till innehavet aktier i Active Biotech. Första noteringsdag på Stockholms Fondbörs 15 juni Sista dag för handel med aktier i Active Biotech inklusive rätt till aktier i Wilh. Sonesson är den 7 juni. Från och med den 8 juni noteras alltså Active Biotech aktien exklusive rätt till aktier i Wilh. Sonesson. Första noteringsdag för aktierna i Wilh. Sonesson är den 15 juni. Active Biotechs och Wilh. Sonessons rådgivare i denna process är Enskilda Securities. Kvartalsrapport Förutom en beskrivning av Wilh. Sonesson koncernen, innehåller prospektet också delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 1999, vilken bifogas. Malmö den 31 maj 1999 Wilh. Sonesson AB (Publ) Fredrik Herslow Verkställande direktör För mer information kontakta: Fredrik Herslow 040 - 35 07 00 (tfn), 040 - 35 07 29 (fax) Fredrik.herslow@wilh.sonesson.se (E-mail) Adress: Stora Nygatan 61, SE-211 37 Malmö, Sweden 5 07 00, Fax 040-35 07 29 Reg nr. 556241-5322, VAT nr SE556241532201 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Prenumerera

Dokument & länkar