Systemutvecklare vill ha fler kvinnliga kollegor

Det behövs fler kvinnliga systemutvecklare, tycker nära tre fjärdedelar av alla utvecklare. Det är Active Solution som undersökningen, som även visar att utvecklarna tycker att kompetenta systemutvecklare är den viktigaste framgångsfaktorn för ett systemutvecklingsprojekt. En bra arbetsplats kännetecknas enligt utvecklarna av goda möjligheter till kompetensutveckling.

Undersökningen genomfördes av IT-konsultbolaget Active Solution i samband med utvecklarkonferenserna DevSum och Microsoft Web Camp under senvåren. Nära tre fjärdedelar (74 procent) av utvecklarna tyckte alltså att det behövdes fler kvinnor i yrket.
- Systemutvecklare är fortfarande ett mansdominerat yrke, men det visar sig att många vill ändra på det. Intressant är också att det faktiskt var färre, bara hälften, av de kvinnor som svarade som vill se fler kvinnor i yrket, säger Magnus Forsberg, konsultchef och rekryteringsansvarig på Active Solution.   

På frågan om vad som är de viktigaste faktorerna för en bra arbetsplats så rankade utvecklarna möjligheterna att utveckla sin kompetens högst. Högt upp på listan kom också relationerna till arbetskamraterna, medan däremot lönen sågs som den minst viktiga faktorn.

- För oss är kompetensutveckling sedan länge mycket prioriterat, och det här resultatet stärker oss ju i detta. Vi arbetar också mycket med kamratskapen på jobbet, säger Magnus Forsberg, konsultchef och rekryteringsansvarig på Active Solution.

Utvecklarna tillfrågades också om vad de såg som den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat utvecklingsprojekt. Här var det många som tyckte att det är kompetenta systemutvecklare som är viktigast.
- Genomgående hamnade de alternativ som handlar om kompetens högt på rankingen. När utvecklare, beställare och projektledning har en hög kompetens så blir det bra, medan tekniken som används inte är lika viktig, säger Magnus Forsberg på Active Solution.

Om undersökningen
Active Solution genomfördes som en enkät som besvarades av 133 systemutvecklare i samband med Cornerstones konferens DevSum och Microsofts Web Camp under senvåren 2013.

Om resultaten

De tillfrågade fick ranka sex olika faktorer (från 1 till 6) som kan bidra till en bra arbetsplats.
1. Att ha möjlighet att kunna utveckla sin kompetens, 2,2 av 6
2. Att ha goda relationer till dina arbetskamrater, 2,7
3. Att få uppskattning när du gör ett bra arbete, 3,5
4. Att ha frihet att framföra dina åsikter i frågor som du tycker är viktiga, 3,7
5. Att själv bidra till kontinuerliga förbättringar i arbetet, 3,7
6. Att ha möjlighet till goda inkomster, 4,4

På frågan ”Behövs det fler kvinnliga systemutvecklare?” svarade 74 procent (98 personer) ja och 26 procent (34 personer) svarade nej. En röst gick inte att uttyda. Av de som svarade var 125 män och 8 kvinnor.

De tillfrågade fick också ranka vilka som är de främsta framgångsfaktorerna för ett lyckats systemutvecklingsprojekt.
1. Kompetenta systemutvecklare, 2,8 av 6
2. Kompetent beställare/kund och kravställare, t.ex. rollen product owner
och Kompetent ledning av projektet, båda fick 3,0.
4. Att utvecklarteamet har kunskap om beställarens verksamhet, 3,6
5. En bra metod för genomförandet, 4,0
6. Välskriven och testad kod 4,3

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Forsberg, konsultchef och rekryteringsansvarig, Active Solution, 070-219 17 50, magnus.forsberg@activesolution.se

Om Active Solution
Active Solution är ett IT-konsultbolag med fokus på värdeskapande IT-lösningar inom Microsofts teknikområde. Genom åtaganden inom hållbar systemutveckling och aktivt systemunderhåll erbjuder Active Solution företag och organisationer en kundanpassad och kostnadseffektiv systemmiljö över tiden. Fokus på medarbetarnas kompetens och långsiktiga kundrelationer med inriktning på den värdeskapande förvaltningen av system skiljer oss från andra konsultbolag. Active Solutions 38 medarbetare arbetar med ett 15-tal större kunder över hela Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar