Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

AcuCort AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.acucort.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Om oss

AcuCort AB skall utveckla och kommersialisera sin produkt - Dexa Oral Dissolvable Film (Dexa ODF) med hjälp av ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort skall identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta produkter, baserade på existerande aktiva substanser och har kort tid till marknadsgodkännande.