Årsstämma i Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande 2018-05-02 18:00 CET

Vid Adapta Fastigheter AB:s årsstämman den 2 maj 2018 fastställde stämman resultat- och balansräkning för år 2017. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017.

Årsstämman omvalde Ludwig Mattsson, Håkan Olsson, Claes Malmkvist, Per Thörnqvist och Sven-Erik
Eriksson som ordinarie styrelseledamöter samt Ulf Carlson som suppleant.

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits omvalde stämman Ernst & Young AB, som informerade stämman om att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisor Thomas Nilsson.


Göteborg den 2 maj 2018


För styrelsen,

Erik Fischer, vd


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 18:00 CET

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Prenumerera

Dokument & länkar