AddLife förvärvar Ossano Scandinavia AB

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Ossano Scandinavia AB. Ossano Scandinavia är ett nischbolag som erbjuder produkter inom ortopedi. Förvärvet är ett komplement till befintligt produkterbjudande inom operation. Bolaget kommer ingå i affärsområdet Medtech.

"Förvärvet innebär ett utmärkt komplement till vårt nuvarande produktutbud inom operation och ger oss möjlighet att erbjuda ännu fler specialistprodukter i intressanta nischområden inom kirurgi. Efter tillträdet kommer verksamheten integreras in i Mediplast AB. Den breddade produktportföljen, vår specialistkompetens samt förbättrad logistik ger goda förutsättningar att ytterligare utveckla verksamheten", säger Lars-Erik Rydell, affärsområdeschef Medtech, AddLife.

Ossano Scandinavia AB är en nischleverantör som säljer och marknadsför produkter inom ortopedi. Bolaget erbjuder både instrument och förbrukningsprodukter inom framförallt rygg- och höftkirurgi samt utrustning och förbrukningsprodukter till operationsrummet. Bolaget har idag 5 anställda och omsätter ca 22 MSEK, huvudsakligen på den svenska marknaden.
Tillträde sker den 23 februari 2018. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 23 februari 2018
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden.  AddLife har cirka 600 anställda i ett 32-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 23 februari 2018 kl. 13.00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.