AddLife förvärvar Svan Care AB

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Svan Care AB.
Bolaget kommer ingå i affärsområdet Medtech.

Svan Care utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård. Svan Care har framgångsrikt etablerat sig i premium segmentet för badrumsprodukter designade för att underlätta det vardagliga livet för rörelsehindrade. Kunderna finns huvudsakligen inom kommunal hemvård och landsting i Sverige samt Norge. Bolaget har 13 anställda och omsätter ca 35 MSEK.

Förvärvet innebär en expansion inom området hemvård, ett mycket intressant och växande marknadssegment.

Tillträde sker den 3 oktober 2016. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

Stockholm den 3 oktober 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Artur Aira, COO, AddLife AB, +46 709 50 00 90

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 450 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 11.00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Prenumerera

Dokument & länkar