Abous kund Karlstad utsedd till Sveriges IT-kommun 2013

Stockholm, 25 november 2013Addnodebolaget Abous kund, Karlstads kommun, har utsetts till Sveriges IT-kommun 2013. Utmärkelsen fick de för sitt framgångsrika arbete med att utveckla och förbättra kommunens verksamheter med hjälp av IT. 

Bakgrunden till utmärkelsen är flera olika projekt. Ett av dessa projekt, där Abou, dotterbolag till Addnode Group, står som leverantör, är ”Ett gemensamt e-samhälle i Värmland”. Projektet resulterade i vidareutveckling och införandet av Abous e-tjänsteplattform Automaten i Värmland. Plattformen levererades till Värmlandskommunerna i februari 2013 och ger möjlighet för samtliga kommuner i länet att arbeta med e-tjänster och samtidigt spara pengar.

Resan började på allvar 2010 då Karlstad valde att skrota sin IT-strategi och istället beslutade att utveckla en policy för verksamhetsutveckling med IT som stöd. Visionen är ”det ska vara enkelt att leva och bo i Karlstad”. 

– Att bli utsedd till Sveriges IT-kommun är ett bevis på att Karlstads kommun har Sveriges bästa IT-stöd. Vi har under flera år arbetat hårt för att ha en IT-verksamhet i framkant och den här utmärkelsen är ett kvitto på att vi lyckats med vårt arbete, säger, Inge Hansson, IT-chef, Karlstads kommun.  

Karlstadsappen, utvecklingen av de olika förvaltningarnas närvaro på Facebook och en väg in till kommunen genom Karlstads Kontaktcenter är andra projekt som Karlstad genomfört för att förenkla för invånarna att leva och bo i kommunen.

Karlstad är Abous andra kund som fått utmärkelsen. 2011 utnämndes Abous kund Upplands Väsby till Sveriges IT-kommun för sitt arbete med att använda IT och digitaliseringens möjligheter.

Sveriges IT-kommun delas ut av Sveriges kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Digitaliseringskommissionen, Microsoft, VINNOVA, IT&Telekomföretagen och Dagens Samhälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kolnhofer, VD Abou AB
Tel: +46 (0)736 00 30 21, e-post: peter.kolnhofer@abou.se

Johan Andersson
, Chef affärsutveckling och information, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Abou
Abou utvecklar innovativa IT-lösningar med Lean som en stor inspirationskälla. Vi kombinerar ny teknik, verksamhetsutveckling och design för att skapa enkla, intuitiva och visuella produkter som engagerar och skapar nyfikenhet i organisationer.

Vår kärnprodukt heter Automaten – en standardiserad e-tjänsteplattform som används av ett 40-tal kommuner i Sverige. Den har vi utvecklat tillsammans med våra kunder, precis som våra andra produkter. Vi tror att det blir bäst så – att placera oss ute i verksamheten och förstå hur våra kunder arbetar, för att sedan bygga riktigt vassa IT-lösningar som skapar ett högt värde.

Abou AB är en del av Addnode Group AB som 2012 omsatte 1365 MSEK och är noterat på NASDAQ OMX Nordic List, Small Cap.

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar. 

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för verksamhetskritiska processer. 2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.