AddNode AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

AddNode AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Ökad lönsamhet, tillväxt och ett bättre orderläge. KONCERNEN JANUARI - JUNI 2004 Nettoomsättningen uppgick till 145,2 (66,6) MSEK - Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (0,8) MSEK - Resultat per aktie uppgick till 0,36 (0,16) SEK efter skatt, eget kapital per aktie uppgick till 15,90 (12,01) SEK - Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,7 (2,0) MSEK - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 7,5 (4,0) MSEK KONCERNEN APRIL - JUNI 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 76,8 (49,8) MSEK - Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (1,0) MSEK - Resultat per aktie uppgick till 0,36 (0,14) SEK efter skatt, eget kapital per aktie uppgick till 15,90 (12,01) SEK - Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,5 (1,9) MSEK - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 5,5 (3,4) MSEK - Ökad lönsamhet och ett bättre orderläge under andra kvartalet NYA AFFÄRER - Teknik i Media tecknar förnyade driftavtal med dagstidningarna Sydsvenska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren - Teknik i Media skriver driftavtal med ICA Förlaget och breddar sin kundbas För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm Telefon: 08-506 66 222, Fax: 08-506 66 200, E-post: lars.save@addnode.com AddNode (tidigare Adera) är en IT-koncern som erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar våra kunders affärsverksamheter. Idag verkar AddNode inom tre affärsområden GIS, Media och Teknologi. Affärsområde GIS består av Cartesia GIS som är verksamt inom geografiska informations- och positioneringssystem. Affärsområde Media består av Teknik i Media, Teknik i Media Trading och Knowledge Partner som fokuserar på IT-lösningar och utbildningar för medieproducerande företag. I Affärsområde Teknologi ingår Mogul Technology Center, Linewise och Mogul Finland som är verksamt inom konsultation av IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 260 anställda och kontor på nio orter i Sverige samt i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.addnode.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20170/wkr0001.pdf

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar