Addnode förvärvar finska CADi

Addnode har förvärvat CADi Oy som är Finlands största återförsäljare av IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar. CADi omsatte det brutna 12 månaders räkenskapsåret 2009/10 cirka 80 MSEK med 25 medarbetare.

CADi Oy är Finlands största återförsäljare av lösningar baserade på Autodesks plattform som även bedriver verksamhet i de baltiska länderna. Erbjudandet utgörs av programvaruförsäljning, utveckling av arbetsmetodik och projekteringsmetoder samt implementering, utbildning och, support. Bolagets kundbas är bred och bland kunderna återfinns ABB, Andritz, Cargotec, Elisa, Finnair, Fortum, Kone, Pöyry, Rejlers, Sweco, Skanska och YIT. Under det brutna 12 månaders räkenskapsåret 2009/10 rapporterade CADi en omsättning på cirka 80 MSEK med en knapp rörelseförlust.  

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Addnodes affärsområde Design Management som innan förvärvet utgörs av Cad-Q-bolagen. Efter förvärvet uppgår antalet kompetenta medarbetare i affärsområdet till 165 i Sverige, Norge, Finland och Estland som kan serva kunderna på bästa sätt. Affärsområdets erbjudande omfattar lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform, egenutvecklade applikationer och system samt andra kompletterande produkter. Tjänsterna och lösningarna är ofta verksamhetskritiska för kunderna och knutna till processerna design, produktutveckling, tillverkning, teknisk dokumentation och effektiv publicering och lagring av ritningsrelaterad information. Kunderna återfinns främst inom tillverkande industri, bygg och anläggning, fastighetsförvaltning och offentlig sektor.

 - Vi är övertygade om att en ledande position inom utvalda marknadssegment skapar förutsättningar för uthållig lönsamhet och utveckling. En ledande position innebär att vi får möjlighet att arbeta med de mest krävande kunderna, kan attrahera kompetenta medarbetare och är en attraktiv partner för externa plattforms- och produktägare. Genom förvärvet av CADi blir vi Nordens största och en av Europas ledande leverantörer av IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode AB.

- Våra kunder ställer höga krav på spetskompetens och kvalitet. Genom förvärvet ges bättre möjligheter att möta en ökande efterfrågan från kunderna och möjlighet att serva dem på flera geografiska marknader. Förvärvet stärker vårt erbjudande och innebär att vi kan erbjuda våra gränsöverskridande kunder kompetens och en leveransorganisation som sträcker sig över Sverige, Norge och Finland, säger Rolf Kjaernsli, affärsområdeschef Design Management och VD för Cad-Q.

- Försäljningen av CADi är industriellt riktig för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Vi blir del av en större nordisk organisation, där vi bidrar med kompetens och kunnande om de finska kundernas behov. CADis kunder kommer att dra nytta av denna affär då de får tillgång till Cad-Q:s breda produkt- och lösningsportfölj, säger Kai Helisten, VD och en av ägarna till CADi.
Ägarna till CADi, Kai Helistén och Markku Koistinen, kommer att kvarstå i verksamheten efter förvärvet.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 2,0 MEURO kontant vid tillträdesdagen, som är den 2 juli 2010. En villkorad maximerad köpeskilling baserad på det framtida resultatet i det förvärvade bolaget kan utgå.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2010 klockan 11.45.

För mer information kontakta:

Rolf Kjaernsli, Affärsområdeschef Design Management och VD för Cad-Q.

Tel +46 705 67 49 97, e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.se

Kai Helisten, VD CADi Oy

Tel +358 400 430 893, e-mail: kai.helisten@cadi.fi

Johan Andersson, Head of Business Development and Corporate Communication,

Addnode AB. Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Om Addnode

Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Våra lösningar bygger på egenutvecklade plattformar samt på programvaror och plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Vi är organiserade i fyra affärsområden med separata varumärken som Cad-Q, Technia, Ida Infront och Mogul. Under 2009 bedrevs kundprojekt i ett trettiotal länder. Kunderna återfinns inom både den privata och offentliga sektorn. Exempel på större kunder är Ericsson, Försvarsmakten, Nokia Siemens, Rikspolisstyrelsen, Scania, Skanska, SKF, Sony Ericsson, Sweco och Sveriges Television. Koncernen har idag cirka 650 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Serbien. 2009 uppgick nettoomsättningen till 989 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera