AddNode fullföljer förvärvet av SmarTeam-verksamhet

Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen

AddNode tecknade den 28 juni 2007 avtal om förvärv av SolidEngineers SmarTeam-verksamhet. AddNode har i dag fullfullföljt transaktionen i enlighet med de villkor som publicerades i pressmeddelandet den 29 juni 2007.

Förvärvet har genomförts som ett sk inkråmsförvärv där AddNode övertar åtta medarbetare, affärsrelationer och kundavtalen för produkten Enovia SmarTeam som är en av de mest spridda IT-lösningarna för produktdatahantering.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i AddNodes dotterbolag Technia som är den ledande leverantören i Norden av PLM-system som hanterar information och processer kring en produkts livscykel. Technias tjänster omfattar genomgång av affärsprocesser, förberedelse av organisationen, införande av system, driftsättning, utbildning, underhåll och support. Bland kunderna återfinns Ericsson, GE Healthcare, Haglöfs, Marioff, Metso Paper, Mölnlycke Health Care, Nokia, Seco Tools och Sony Ericsson.

Den övertagna verksamheten beräknas ge ett positivt bidrag till AddNodes resultat under 2007.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar