Addnode Group förnyar avtal med tysk industriledande biltillverkare värt 75 miljoner kronor

STOCKHOLM, 26 JANUARI, 2016 – Addnode Groups dotterbolag, Technia Transcat, en av Europas ledande systemleverantörer av Product Lifecycle Management-lösningar (PLM), har förnyat avtalet med en tysk industriledande biltillverkare. Det estimerade ordervärdet är cirka 75 miljoner kronor och löper över tre år. 

TechniaTranscat har levererat produkter och tjänster till den tyska biltillverkaren under flera år. Det förnyade avtalet inkluderar flera tjänster för optimering av det existerande PLM-systemet. Avtalet, som är en utvidgning av tidigare avtal, inkluderar utvecklings-, förvaltnings-, supporttjänster och utbildning. Merparten av tjänsteleveransen sker enligt en Service Level Agreement-modell (SLA).

- ”Det här är ett starkt bevis på vår leveranskapacitet och kunskap inom PLM-segmentet samt vår positionering inom fordonsindustrin i Tyskland”, säger Jonas Gejer, VD TechniaTranscat och affärsområdeschef Addnode Group PLM.

- ”Tyskland är en intressant marknad med en kraftig tillväxt under de senaste åren. Förvärvet av Transcat PLM förra året var ett medvetet steg i att positionera oss som ett ledande PLM-företag. Det här avtalet är ett starkt kvitto på styrkan i vårt erbjudande och ett erkännande av vår branschkompetens”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2016 klockan 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Jonas Gejer, VD TechniaTranscat och affärsområdeschef Addnode Group PLM
Tel: +46 (0) 8 599 204 14, e-mail: jonas.gejer@techniatranscat.com

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. 

Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 1 150 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Addnode Group förnyar avtal med tysk industriledande biltillverkare värt 75 miljoner kronor
Twittra det här
Addnode Groups dotterbolag, Technia Transcat, en av Europas ledande systemleverantörer av Product Lifecycle Management-lösningar (PLM), har förnyat avtalet med en tysk industriledande biltillverkare. Det estimerade ordervärdet är cirka 75 miljoner kronor och löper över tre år.
Twittra det här

Citat

Tyskland är en intressant marknad med en kraftig tillväxt under de senaste åren. Förvärvet av Transcat PLM förra året var ett medvetet steg i att positionera oss som ett ledande PLM-företag. Det här avtalet är ett starkt kvitto på styrkan i vårt erbjudande och ett erkännande av vår branschkompetens.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group