Addnode Group förnyar samarbetsavtal med ÅF

Stockholm, 20 februari 2013 - Addnode Groups dotterbolag Cad-Q, som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT, förnyar det strategiska samarbetsavtalet med ÅF. Avtalet är ett exklusivitetsavtal som omfattar mjukvaror och tjänster kring Autodesks produktplattform. 

För att säkra kvalitet, minska kostnader och möjliggöra effektivare arbetsprocesser har ÅF valt att förlänga det strategiska exklusivitetsavtalet med Cad-Q där mjukvaruinköp, licenshantering, utbildningar och tjänster avseende CAD och BIM ingår.

ÅF med sina 6 800 medarbetare är ett ledande globalt teknikkonsultföretag med bas i Europa. Företaget erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt samt vid utveckling av produkter och IT-system.

”Vi har haft ett gott samarbete med Cad-Q över tidigare avtalsperiod och det var naturligt för oss att fortsätta samarbetet genom förlängning av avtalet. Vi bibehåller en modern och väl fungerande CAD-miljö, samtidigt som vi får en bättre kontroll över hur licenserna används inom företaget”, säger Henrik Carlberg, IT-chef på ÅF.

”Vi på Cad-Q ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med ÅF och vi är mycket glada över att de gett oss förtroende genom att förlänga samarbetsavtalet”, säger Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q AB och Addnode Group’s affärsområdeschef Design Management. 

För mer information kontakta:

Staffan Hanstorp
VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 733 772 430
e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Rolf Kjaernsli
VD Cad-Q AB och affärsområdeschef Design Management
Tel: +46 705 674 997
e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.se

Johan Andersson
Informationschef, Addnode Group AB
Tel: +46 704 205 831
e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com  

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3 000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1 365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.