Addnode Group förvärvar CAD-Expert Oys verksamhet

STOCKHOLM, 1 november 2013 – Förvärvet av CAD-Expert Oys verksamhet stärker verksamheten i Addnode Groups dotterbolag Cad-Q på den finska marknaden. CAD-Expert Oy utvecklar och levererar mjukvara för digital design med tillhörande konsulttjänster och utbildning.

CAD-Expert Oy grundades 1988 och företaget har en årlig nettoomsättning på cirka 3 MSEK. Den förvärvade verksamheten utvecklar och levererar mjukvara för digital design med relaterade konsulttjänster och utbildning. CAD-Experts lösningar som utvecklats för olika branscher är applikationer som fungerar ovanpå Autodesks produkter AutoCAD och AutoCAD LT.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras som en del av Cad-Quality Finland från och med fjärde kvartalet 2013.

"Förvärvet av CAD-Expert Oy befäster vår position på den finska marknaden och ger oss ännu bättre möjligheter att med egen teknik bidra till och vara en del av våra kunders designprocesser. Vi stärker på så sätt ytterligare Cad-Qs position som programvarutvecklare", säger Rolf Kjaernsli, VD på Cad-Q och affärsområdeschef för Design Management inom Addnode Group.

"Att sälja den operativa delen av CAD-Expert till Cad-Q känns som ett naturligt steg eftersom Cad-Q redan har en stark position på den finska marknaden. Cad-Qs breda kontaktnät kommer att ge bättre distributionskanaler för de programvaror som utvecklats av CAD-Expert. Lösningarna är enligt finsk standard och har utformats för att vara användarvänliga och förenkla designarbetet", säger Kusti Vuorensivu, ägare och VD för CAD-Expert Oy.

Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen.

För mer information kontakta:

Rolf Kjærnsli, Affärsområdeschef för Design Management & VD Cad-Q Norge
Tel: +47 915 75 961, e-post: rolf.kjaernsli@cad-q.no  

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för verksamhetskritiska processer.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.