Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva Symetri, en brittisk marknadsledande leverantör av IT-lösningar för design- och ingenjörsverksamheter

STOCKHOLM, 2 april, 2014 - Förvärvet av brittiska Symetris verksamhet från Airbus Defence & Space är i linje med Addnode Groups strategi att vara en marknadsledande leverantör av verksamhetskritiska system och lösningar för design- och ingenjörsverksamheter. Symetri med en årlig omsättning på 80 MSEK är ett första steg i en expansion i Storbritannien, som förväntas vara en av Europas snabbast växande ekonomier under 2014. Det finns villkor kopplat till förvärvet som måste uppfyllas innan transaktionen kan genomföras.

Symetri är en Autodesk Gold partner och leverantör av programvara för design och konstruktion samt tillhörande konsult- och utbildningstjänster. Verksamheten i Symetri förväntas generera en årlig omsättning på 80 MSEK och har 23 medarbetare. Symetri är den största Autodesk-återförsäljaren till den brittiska tillverkningsindustrin och olje- & gasmarknaden.

"Förvärvet av Symetri i Storbritannien öppnar upp en ny marknad för Cad-Q och Addnode Group. Symetri har en stark position på den brittiska marknaden och vi kan stödja dem med en bredare produktportfölj och tjänsteutbud samt vår erfarenhet av globala kunder", säger Rolf Kjærnsli, VD på Cad-Q och affärsområdeschef för Addnode Groups affärsområde Design Management.

"Detta är i linje med Addnode Groups strategi att vara en ledande leverantör av verksamhetskritiska stödsystem för design - och ingenjörsverksamheter. Cad-Q och Addnode Group är en av Europas ledande leverantörer av design- och PLM-lösningar. Detta öppnar upp ett fotfäste för oss i en ny geografi", säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

Förvärvet av Symetri är ett så kallat inkråmsförvärv. Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva Symetris verksamhet, vissa kontrakt och att ta över medarbetarna. Förvärvet är villkorat av att vissa hyresavtal och kundrelaterade kontrakt kan överföras. Förvärvet betalas kontant och priset förväntas inte överstiga 30 MSEK.

Detta är information som Addnode Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014, kl. 08:30.

Rolf Kjærnsli, VD, Cad-Q och affärsområdeschef för Design Management
Tel: +47 915 75 961, e-post: rolf.kjaernsli@cad-q.no

Staffan Hanstorp, VD och Koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com  

Johan Andersson, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.