Addnode Groups årsredovisning för 2012 publicerad

STOCKHOLM, 15 april 2013 - Addnode Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2012 är nu offentlig och finns tillgänglig på www.addnodegroup.com

Årsredovisningen kan beställas via telefon 08-506 66 210 alternativt via e-mail info@addnodegroup.com

För mer information kontakta: 
Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode Group AB. 
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.