Addnode Groups valberedning

STOCKHOLM, 5 november 2015

I enlighet med beslut på Addnode Groups årsstämma den 6 maj 2015 meddelas härmed de tre största aktieägarnas representanter samt en representant för de institutionella ägarna och en för de mindre aktieägarna, vilka tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

– Vidinova AB, representerat av Wilhelm Arnör. Valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren. 
– Aretro Capital AB, representerat av Jonas Gejer. 
– Swedbank Robur Fonder, representerat av Håkan Berg.
– PSG Capital, representerat av Richard Hellekant, som representant för de institutionella ägarna.
– Charlotta Karlander, representant för de mindre aktieägarna.
– Sigrun Hjelmquist, styrelsens ordförande.

Nästa ordinarie årsstämma kommer att hållas den 28 april 2015.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes att kontakta: 
Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande Tel: +46 705 630 751.

Addnode Groups valberedning

För mer information vänligen kontakta:
Johan Andersson, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group AB
Tel + 46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 1 150 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar