Addnode säljer innehavet i SIX AB och överlåter lån

Addnode har ingått avtal med SIX ABs majoritetsägare, Telekurs Holding AG, om en försäljning av Addnodes innehav av 260.500 B-aktier i SIX AB. Telekurs Holding övertar även Addnodes räntebärande reverslån till SIX AB.

Försäljningen av aktierna och överlåtelsen av lånet innebär att Addnode erhåller cirka 14 MSEK för aktierna och 24 MSEK för lånet, totalt 38 MSEK kontant. Försäljningen av aktierna ger en mindre reavinst.

Försäljningen av aktierna och överlåtelsen av lånet tydliggör ägarsituationen i SIX AB och är ett naturligt steg i den process som inleddes 2006, när Addnode avyttrade SIX-verksamheterna till dåvarande Ecovision AB. Vid 2007 års bolagsstämma i Ecovision AB beslutades om namnbyte från Ecovision AB till SIX AB. Vid avyttringen av SIX-verksamheterna fick Addnode bland annat betalt i aktier och det lån som nu överlåts till Telekurs Holding.

Efter fullföljande av avtalet med Telekurs Holding äger Addnode inga aktier i SIX AB och har inga räntebärande fordringar med SIX AB som motpart.


Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar