Addnode säljer innehavet i SIX AB och överlåter lån

Addnode har ingått avtal med SIX ABs majoritetsägare, Telekurs Holding AG, om en försäljning av Addnodes innehav av 260.500 B-aktier i SIX AB. Telekurs Holding övertar även Addnodes räntebärande reverslån till SIX AB.

Försäljningen av aktierna och överlåtelsen av lånet innebär att Addnode erhåller cirka 14 MSEK för aktierna och 24 MSEK för lånet, totalt 38 MSEK kontant. Försäljningen av aktierna ger en mindre reavinst.

Försäljningen av aktierna och överlåtelsen av lånet tydliggör ägarsituationen i SIX AB och är ett naturligt steg i den process som inleddes 2006, när Addnode avyttrade SIX-verksamheterna till dåvarande Ecovision AB. Vid 2007 års bolagsstämma i Ecovision AB beslutades om namnbyte från Ecovision AB till SIX AB. Vid avyttringen av SIX-verksamheterna fick Addnode bland annat betalt i aktier och det lån som nu överlåts till Telekurs Holding.

Efter fullföljande av avtalet med Telekurs Holding äger Addnode inga aktier i SIX AB och har inga räntebärande fordringar med SIX AB som motpart.


Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar