Addnode stärker sin kapacitet och kompetens i Norge genom förvärv av Cad Teknikk AS

Förvärvet av Cad Teknikk stärker Addnodebolaget Cad-Q:s position på den norska marknaden och ökar leveranskapaciteten, särkilt till den maritima industrin. Samtidigt befäster förvärvet Addnodes position som Nordens ledande leverantör av IT-system för design och utveckling.

Addnodebolaget Cad-Q och Cad Teknikk baserar båda sina lösningar på Autodeskteknologi och har under åren haft en bra dialog och samarbete i flera projekt med tydliga resultat. Kundbasen, särskilt inom olja & gas och annan maritim industri, har vuxit snabbt de senaste åren. Som ett resultat av denna marknadstillväxt har efterfrågan på leverantörer med bredare kompetens ökat. Detta är det främsta motivet för båda parter att gå samman. 

Cad Teknikk omsatte 2011 cirka 40 MSEK med god lönsamhet och har 11 medarbetare. Förvärvet kommer att stärka Cad-Q:s verksamhet i Norge som efter sammanslagningen kommer att ha en omsättning på cirka 175 MSEK och fler än 50 medarbetare.

"Strategiskt är detta rätt för företaget, våra medarbetare och mest av allt för våra kunder. Utvecklingen av designverktyg och produktdatasystem går snabbt och våra kunders behov av rådgivning ökar allt mer. Cad-Q:s norska och nordiska organisation kommer att ge våra kunder tillgång till ett bredare tjänsterbjudande och vi ser framemot att kunna erbjuda Cad-Q:s produktdatalösningar till våra kunder, säger Ben Knutsen, VD och huvudägare i Cad Teknikk.

"Vi är mycket nöjda med att Cad Teknikk och deras kompetenta medarbetare blir en del i bygget av en ännu starkare kunskapsbaserad organisation. Deras starka ställning i västra Norge innebär att vi blir mer närvarande i en av Norges mest spännande industriregioner och det ger ökad möjlighet att bidra till våra kunders fortsatta tillväxt. Cad Teknikk har också med sig teknik och produkter som kommer att vara tillgängliga för alla våra kunder i Norden", säger Rolf Kjaernsli, VD för    Cad-Q och affärsområdeschef för Design Management.

Förvärvet förutsätter ett godkännande från Konkurrensverket i Norge och beräknas ge ett positivt resultatbidrag från dag ett. Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen.

Detta är information som Addnode AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april, 2012, kl. 08:00.

För mer information kontakta:

Rolf Kjaernsli, Affärsområdeschef Design Management och VD för Cad-Q.
Tel: +47 915 75 961, e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB.
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800 + anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar