AddNode utökar verksamhet inom talsvarstjänster

Linewise Services AB, dotterbolag inom AddNode-koncernen, utökar tjänsteutbudet och kundbasen genom förvärv av verksamheten inom talsvars- och callcentertjänster från bolaget Excellent Inbound AB.

Linewise Services erbjuder talsvarstjänster inom de fasta och mobila näten och utökar nu sin verksamhet. Förvärvet ger bolaget en större och bredare kundbas samt ett utökat tjänsteutbud inom talsvarslösningar. Linewise Services tar även över försäljning, utveckling och drift av en virtuell Contact center-plattform. Linewise blir därmed en av få aktörer i branschen som kan erbjuda både enkla och effektiva webbaserade Contact center-tjänster. Kunden kan med små investeringar uppnå en hög servicenivå mot sina kunder. I det webbaserade administrationsgränssnittet kan kunden dessutom spara in på dyra konsulttjänster genom att använda egen personal. ”Vi ser stora möjligheter med tillväxt inom talsvarslösningar och telekommunikationsbranschen. Förvärvet möter dessa möjligheter väl genom att vi strategiskt utökar verksamheten.”, säger Urban Näsman, VD Linewise. Linewise, moderbolag till Linewise Services, verkar idag inom förmedling av varor, tjänster och information med hjälp av telekommunikation och har efter förvärvet tolv anställda i Stockholm och Uppsala. Läs mer om Linewise på http://www.linewise.se. Linewise ingår i AddNodes affärsområde Technology. För ytterligare information kontakta: Urban Näsman, VD Linewise AB Tel: 08-562 400 01, urban.nasman@linewise.se Bo Strandberg, CFO AddNode AB Tel. 08-506 66 216, bo.strandberg@addnode.com

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar