Addnodebolaget Ida Infront levererar iipax molntjänster till Statens fastighetsverk

 

Statens fastighetsverk väljer Ida Infront som leverantör av nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Med iipax permission som e-Tjänst för att hantera diarieföring och ärendehantering hjälper Ida Infront myndigheten att uppfylla dagens och framtida krav på en modern e-förvaltning.

Det är främst registraturen, men även handläggare ute i verksamheten som kommer att få ta del av det nya IT-stödet för att registrera och hantera ärenden. Statens fastighetsverk har som strategisk plan att satsa på molntjänster när de förnyar tekniken för verksamheten. Att valet föll på iipax är ett resultat av en utvärdering mellan olika molntjänster, där iipax visade sig möta behoven bäst.

- Vi är mycket stolta över denna order till Statens fastighetsverk, som är en kvittens på att vårt erbjudande av e-Tjänster ligger rätt i tiden. Vi ser detta som inledningen på ett långt och givande samarbete där vi med våra produkter och tjänster stöttar myndigheten i deras framtida utveckling, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Hösten 2010 tecknade Addnode-koncernen ramavtal med Kammarkollegiet för e-förvaltningsstödjande tjänster. iipax finns med i detta ramavtal. Den nya ordern från Statens fastighetsverk visar att företagets produkter och tjänster är rätt positionerade för att möta behoven inom Svensk e-förvaltning. 

Produktfamiljen iipax innehåller funktioner för säker informations-överföring, kvalificerade e-tjänster, dokument-och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos en lång rad myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB

Tel: +46 709 890 025, e-mail, stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Head of Business development and Corporate Communication, Addnode AB.

Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Addnode är en IT-koncern med ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.

• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs under flera varumärken som till exempel Cad-Q, Technia, Ida Infront, Tekis, Decerno, Cartesia och Mogul. 2010 uppgick nettoomsättningen till 1060 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar