AddNodes dotterbolag Ida Infront levererar ärendehantering och eTjänster till ISP

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) har köpt programvaran iipax från Ida Infront för att förbättra och utveckla sina tjänster för svenska exportörer. Samtidigt byter ISP ärendehanteringssystem till iipax för en effektivare hantering internt. Totala ordervärdet är cirka 5 miljoner kronor.

ISP är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter (den nuvarande benämningen är produkter med dubbla användningsområden) dvs. sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP är också nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen.

Lösningen till ISP baseras på produktsviten iipax som förutom ärendehantering och kvalificerade e-tjänster även innehåller funktioner för säker informationsöverföring och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

- Denna order är mycket viktig eftersom den bevisar att våra produkter har en ledande ställning på marknaden för kunder med högt ställda krav på säkerhet och effektivitet. Vi har sedan tidigare flera kunder inom central förvaltning och ISP är den första som faller inom utrikesdepartementets ansvarsområde, säger Stefan Jonegård, VD för Ida Infront.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar