AddNodes dotterbolag Ida Infront levererar ärendehantering och eTjänster till ISP

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) har köpt programvaran iipax från Ida Infront för att förbättra och utveckla sina tjänster för svenska exportörer. Samtidigt byter ISP ärendehanteringssystem till iipax för en effektivare hantering internt. Totala ordervärdet är cirka 5 miljoner kronor.

ISP är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter (den nuvarande benämningen är produkter med dubbla användningsområden) dvs. sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP är också nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen.

Lösningen till ISP baseras på produktsviten iipax som förutom ärendehantering och kvalificerade e-tjänster även innehåller funktioner för säker informationsöverföring och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

- Denna order är mycket viktig eftersom den bevisar att våra produkter har en ledande ställning på marknaden för kunder med högt ställda krav på säkerhet och effektivitet. Vi har sedan tidigare flera kunder inom central förvaltning och ISP är den första som faller inom utrikesdepartementets ansvarsområde, säger Stefan Jonegård, VD för Ida Infront.

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar