AddNodes organisations- och ledningsförändringar

Vid årsskiftet genomför AddNode en ny organisation som ett led i att koncernen växt och mer än fördubblats under hösten 2004. Den nya organisationen syftar till fokusera verksamheten i fyra affärsområden.

AddNode består idag av fem affärsområden som arbetar mot utvalda branscher och teknologier Media, Geographical Information Systems (GIS), Technology, Industrial och Financial. Vid årsskiftet går affärsområde GIS och Technology samman för att bättre nyttja tillgängliga resurser i de ingående konsultbolagen. Urban Näsman utses till ny affärsområdeschef för Technology. Ingående bolag i Technology är Mogul Technology Center, Linewise, Linewise Services och Cartesia GIS. Affärsledningen, som ansvarar för förankring och genomförande av koncerngemensamma beslut samt operativ samordning, förändras samtidigt vid årsskiftet. Affärsledningen kommer nu att bestå av affärsområdeschefer samt koncernledning. De personer som kommer att ingå är: Lars Save, VD och koncernchef Bo Strandberg, finansdirektör Mats Åkesson, Affärsområdeschef Media Staffan Hanstorp, Affärsområdeschef Industrial Urban Näsman, Affärsområdeschef Technology Martin Gerentz, Affärsområdeschef Financial För mer information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef AddNode AB Tel: 08-506 66 222, e-post: lars.save@addnode.com

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar