Addnodes valberedning föreslår Sigrun Hjelmquist till styrelseordförande och Kristofer Arwin till ny styrelseledamot i Addnode AB

Valberedningen i Addnode föreslår nyval av Kristofer Arwin samt omval av styrelseledamöterna Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Jan-Erik Karlsson, Eva Listi och Thord Wilkne, med Sigrun Hjelmquist som styrelsens ordförande. Per Hallerby, Jonas Fredriksson och Lars Save har avböjt omval.

Valberedningen har bestått av:

  • Wilhelm Arnör (valberedningens ordförande), representerande Vidinova AB.
  • Per Hallerby, styrelsens ordförande.
  • Jonas Gejer, representerande Aretro Capital AB.
  • Marianne Nilsson, representerande Robur Fonder.
  • Per Granath, representant för de mindre aktieägarna.
  • Richard Hellekant, representerande PSG Capital och representant för de institutionella ägarna.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2012 samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Addnodes årsstämma äger rum torsdagen den 3 maj 2012.

Information om Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist är född 1956 och styrelseledamot i Addnode sedan 2009. Hon är civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000-2005. Sigrun är idag partner på Facesso AB. Hennes övriga styrelseuppdrag är C2SAT AB (ordförande), Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm (ordförande) samt styrelseledamot i Silex Microsystems AB, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, Eolus Vind AB, IFL & HHS Holding AB, One Media Holding AB och Atea ASA. Aktieinnehav i Addnode: 1.000 B-aktier. Make äger 1.000 B-aktier.

Information om Kristofer Arwin

Kristofer Arwin är född 1970 och har kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Han är en av grundarna till köpguiden för konsumenter www.TestFreaks.com och har varit bolagets verkställande direktör sedan starten år 2006. 1999 grundade han också Internetsidan för prisjämförelser, Pricerunner, som han sålde 2004 till ValueClick som är noterat på NASDAQ. Kristofer Arwin har även arbetat som vice verkställande direktör för eCommerce-sidan Paletten under 1998-1999. Kristofer är idag styrelseledamot i bland annat Unibet Group, TradeDoubler AB och StagePool AB. Aktieinnehav i Addnode: 0 aktier.

Stockholm den 19 mars 2012

Addnodes valberedning

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande
Tel: +46 705 630 751; e-mail: wilhelm.arnor@decerno.se

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800 + anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

Omsättningen 2011 uppgick till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar