AddNodes valberedning utsedd

I enlighet med beslut på AddNodes årsstämma den 26 april 2007 meddelas härmed de största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelsens ordförande, skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas nästa årsstämma, som kommer att hållas den 24 april 2008, för beslut.

•Fredrik Åkerman, CFO, Bisnode.
•Per Hallerby, Styrelsens ordförande.
•Jonas Gejer, Vice President and Director for Sales & Marketing, Technia.
•Jonas Fredriksson, Förvaltare, Öhman Fonder.
•Jörgen Fjellet, Affärsområdeschef, Cad-Q.

De aktieägare som önskar lämna förslag på styrelseledamöter ombedes att kontakta valberedningens ordförande Fredrik Åkerman, tel: +46 (0) 70 415 23 65, e-post: fredrik.akerman@bisnode.com.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar