AddNodes valberedning utsedd

I enlighet med beslut på AddNodes årsstämma den 26 april 2007 meddelas härmed de största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelsens ordförande, skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas nästa årsstämma, som kommer att hållas den 24 april 2008, för beslut.

•Fredrik Åkerman, CFO, Bisnode.
•Per Hallerby, Styrelsens ordförande.
•Jonas Gejer, Vice President and Director for Sales & Marketing, Technia.
•Jonas Fredriksson, Förvaltare, Öhman Fonder.
•Jörgen Fjellet, Affärsområdeschef, Cad-Q.

De aktieägare som önskar lämna förslag på styrelseledamöter ombedes att kontakta valberedningens ordförande Fredrik Åkerman, tel: +46 (0) 70 415 23 65, e-post: fredrik.akerman@bisnode.com.

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar