Förvärv befäster AddNodes ställning som Nordens ledande leverantör av PLM-lösningar

AddNode har förvärvat Transcat PLM AB. Förvärvet stärker organisationen med ett flertal expertkonsulter och kompletterar befintligt tjänste- och produkterbjudande. Transcat PLM AB kommer att integreras i AddNodes dotterbolag Technia som är den ledande leverantören i Norden av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar.

Transcat PLM AB har 7 anställda och omsatte 9,8 MSEK 2006. Bolaget bygger i likhet med AddNodes dotterbolag Technia sina PLM-lösningar på produktplattformar från franska Dassault Systèmes.

– Förvärvet kompletterar Technias befintliga tjänste- och produktportfölj och ger expertkonsulter inom nya programplattformar som CATIA, Q-checker och ENOVIA VPLM, vilket kommer att accelerera expansionen och tillvarata en ökad efterfrågan från befintliga och nya kunder, säger Hans Wolfhagen, VD Technia.

– Transcat PLM AB nya ägare är en industriellt stark partner som kan vidareutveckla utbudet och ge företagets kunder den bästa support då det gäller CATIA, ENOVIA SmarTeam och ENOVIA VPLM. Vi är glada över att kunna hjälpa Technia, som en Dassault Systèmes partner, att tillvarata kundernas ökade efterfrågan efter integrerade PLM-lösningar. Technia´s styrka och långa erfarenhet då det gäller PLM-strategier och globala projekt kommer ge kunderna nya möjligheter och stora affärsmässiga fördelar”, säger Etienne Droit, Executive Vice President, Sales and Distribution, Dassault Systèmes.

Förvärvet har en marginell påverkan på AddNodes resultat för 2007, men beräknas ge ett positivt bidrag till koncernens resultat från och med 2008.

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar