Inbjudan till press- och analytikerträff: Presentation av Addnode Groups delårsrapport den 27 april 2017

Med anledning av offentliggörandet av Addnode Groups delårsrapport för första kvartalet 2017 bjuder bolaget in till press- och analytikerträff torsdagen den 27 april 2017 klockan 09.30 på huvudkontoret i Stockholm. 

Addnode Groups bokslutskommuniké publiceras torsdagen den 27 april 2017 klockan 08.30. Samma dag bjuder bolaget in till press- och analytikerträff, där VD och koncernchef, Staffan Hanstorp, kommenterar rapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till honom och Johan Andersson, CFO.

Plats: Hudiksvallsgatan 4B, Stockholm
Tid: Den 27 april klockan 09.30

Vänligen anmäl deltagande till malin.niklasson@mogul.com senast onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, CFO Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar