Redeye - Addnode Group: Technia + Transcat = Sant!

På koncernnivå var Addnodes rapport för det tredje kvartalet i linje med våra estimat. Avvikelser fanns dock bland de olika affärsområdena. Affärsområdet Product Lifecycle Management (PLM) överraskade klart positivt, drivet av Transcat-förvärvet. Affärsområdet Design Management påverkades av inbromsningen i Norge, i spåren av ett fallande oljepris, till en högre grad än vad vi räknat med.

Efter utgången av kvartalet meddelade Addnode att försäljningen av Autodesklicenser kommer att övergå till en abonnemangsform. I denna analys går vi igenom hur denna förändring påverkar våra estimat. Vidare höjer vi vår prognos för PLM då Transcat-förvärvet levererat resultat över vår förväntan.

Till följd av den ökande intäktsstabiliteten väljer vi att höja vår rating för bolaget, vi höjer även vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/dERbFW

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera