Redeye - Addnode Group: Technia + Transcat = Sant!

På koncernnivå var Addnodes rapport för det tredje kvartalet i linje med våra estimat. Avvikelser fanns dock bland de olika affärsområdena. Affärsområdet Product Lifecycle Management (PLM) överraskade klart positivt, drivet av Transcat-förvärvet. Affärsområdet Design Management påverkades av inbromsningen i Norge, i spåren av ett fallande oljepris, till en högre grad än vad vi räknat med.

Efter utgången av kvartalet meddelade Addnode att försäljningen av Autodesklicenser kommer att övergå till en abonnemangsform. I denna analys går vi igenom hur denna förändring påverkar våra estimat. Vidare höjer vi vår prognos för PLM då Transcat-förvärvet levererat resultat över vår förväntan.

Till följd av den ökande intäktsstabiliteten väljer vi att höja vår rating för bolaget, vi höjer även vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/dERbFW

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera