ADDTECH AB: ADDTECH-KONCERNEN FÖRVÄRVAR ALLIGATOR

Alligator är idag främst verksamt inom områdena fordonsklimat och elektronikkylning. Stora kunder är Volvo, Saab, Scania, Siemens och Ericsson. Nettoomsättningen uppgår till ca 30 MSEK. Därtill kommer provisionsaffärer om ca 300 MSEK.

Med förvärvet förstärker Addtech sin nuvarande fordonssatsning. Positionen som stark fordonspartner med nischkompetens bedöms ge möjligheter att expandera affärskonceptet i Europa.

Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas i Stockholm och Sölvesborg. VD och ansvarig för satsningen blir Tommy Haglund.


Solna den 3 december 2001


Addtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta
Anders Dafnäs, VD Addtech Component Systems AB, +46 8 729 17 27
Tommy Haglund, VD Adiator AB, +46 8 729 17 01
Lars-Olof Strand, Styrelseordföramde Alligator AB, +46 456 150 40
Nils-Gunnar Persson, VD Alligator AB, +46 456 150 40

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera