Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2003 (6 månader)

Fortsatt resultatförbättring trots svag marknad
 
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 063 MSEK (1 097).
 • Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 47 MSEK (43).
 • Resultat efter skatt ökade till 32 MSEK (30).
 • Vinst per aktie ökade till 1,27 SEK (1,13).
 • Genomförda effektivitetshöjande åtgärder har lett till fortsatt resultatförbättring.
 •  
   
   
  Hela rapporten finns att ladda ner från medföljande länk

  Om oss

  Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.