ADDTECH AB: KONSTITUERANDE STYRELSSAMMANTRÄDE I ADDTECH AB

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén för val av styrelseledamöter består av Anders Börjesson och Tom Hedelius, som i samråd med representant för större aktieägare tar fram förslag till bolagsstämman.


Stockholm den 20 augusti 2002
Addtech AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 300 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera