ADDTECH AB: STÄNGNING AV AKTIESWAP-AVTAL OCH ÅTERKÖP AV EGNA AKTIERStockholm 18 december 2001


För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera