Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har idag, den 24 augusti 2011 återköpt 500 000 B-aktier till en snittkurs av 142,50 kr.

Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 986 800 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 och antalet utestående aktier uppgår till 21 746 032.

Stockholm den 24 augusti 2011
Addtech AB (publ)För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera