Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har under den senaste veckan återköpt 12 087 B-aktier till en snittkurs av 312 kr.

Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 709 500 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 och antalet utestående aktier uppgår till 22 023 332.

Stockholm den 14 november 2013

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera