Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har idag, den 12 september 2014 återköpt 345 457 B-aktier till en snittkurs av 99,60 kr.

Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 2 085 457 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 68 198 496 och antalet utestående aktier uppgår till 66 113 039.

Stockholm den 12 september 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 300 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera