Addtech avyttrar Batteriunion i Järfälla AB

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Batteriunion i Järfälla AB till Midac S.P.A.

Batteriunion i Järfälla AB marknadsför traktionära batterilösningar framför allt till truckmarknaden i Sverige. Batteriunion i Järfälla AB har sedan 2008 haft ett mycket nära partnerskap med den italienska batteritillverkaren Midac S.P.A.

Batteriunion AB, som har 16 anställda och omsätter cirka 140 MSEK, har tillhört affärsenheten Storage & Power där flera andra batteribolag ingår.

”Anledningen till att vi nu beslutat oss för att avyttra Batteriunion är att vi bedömer att bolaget har bättre marknadsförutsättningar om det ägs direkt av en batteritillverkare. Vi är övertygade om att bolagets anställda, kunder och affärspartners kommer få en fortsatt bra utveckling i Midacs ägo”, säger Niklas Stenberg, affärsområdeschef på Addtech Power Solutions.

Tillträde beräknas ske idag och avyttringen bedöms, på grund av realisationsvinst, ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 juni 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 679 499 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.