Addtech förvärvar Craig & Derricott Holdings Ltd

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Craig & Derricott Holdings Ltd.

Craig & Derricott utvecklar, tillverkar och marknadsför robusta lågspänningsapparater och delsystem för marknader i Storbritannien, Europa och Mellanöstern.

Craig & Derricott kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Storage & Power. Bolaget har 90 anställda och omsätter cirka 10 MGBP.

Tillträde beräknas ske idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 6 april 2017

Addtech AB (publ)           

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 679 499 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.