Addtech förvärvar Dafine Engineering Oy

Tampereen Sähköpalvelu Oy (TSP) som är en del i Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Dafine Engineering Oy

Dafine är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller utrustningar för kablagetillverkning såsom maskiner, tillbehör och testsystem.

Bolaget representerar världsledande leverantörer inom sitt produktområde och har en stark position på den Finska och Baltiska marknaden inom sitt kund- och produktsegment. Dafine kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolaget har 4 anställda och omsätter cirka 2,5 MEUR.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 april 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 300 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.