Addtech förvärvar Dovitech A/S

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Dovitech A/S

Dovitech levererar induktiva speciallösningar samt elektromekaniska- och automations-komponenter. Verksamheten är främst riktad mot alternativ energi och generell OEM-industri.

Dovitech kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components. Bolaget har 5 anställda och omsätter cirka 80 MDKK.

Tillträde beräknas ske i början av april 2017 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästkommande räkenskapsår.

Stockholm den 20 mars 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera