Addtech förvärvar Duelco A/S

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Duelco A/S.

Duelco är en väletablerad leverantör av strömfördelningsprodukter till kunder inom installation, industri, elförsörjning, vindkraft och järnväg.

Bolaget levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter. Duelco har starka positioner inom produktsegmenten kabelinfästning, kabelgenomföring, installationskanaler för kontor och sjukhus, maskinsäkerhet samt teknikhus för signalsystem.

Duelco kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolaget har 30 anställda och omsätter cirka 110 MDKK.

Tillträde beräknas ske under juli 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 19 juni 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera