Addtech förvärvar Fibersystem AB

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fibersystem AB.

Fibersystem är ett högteknologiskt innovationsföretag inom cybersäkerhet som utvecklar fiberoptiska transmissionslösningar och IT-säkerhetsprodukter. Produkterna används i olika branscher över hela världen inom försvar, infrastruktur, sjukvård, säkerhet och tillverkningsindustri. All produktion sker i Sverige hos noga utvalda samarbetspartners.

Fibersystem kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Sweden. Bolaget har 12 anställda och sysselsätter utöver detta ca 80 personer inom utveckling och produktion. Omsättningen uppgår till ca 140 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 29 juni 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera