Addtech förvärvar finskt bolag inom fiberoptik

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i ACC Systems Oy.

ACC Systems Oy är ett teknikhandelsföretag som säljer fiberoptiska nätverkskomponenter och -system till telekomoperatörer och nätverksinstallatörer på den finska marknaden. Företaget är en ledande leverantör av komponenter och systemlösningar inom fiberoptik. ACC Systems Oy kompletterar mycket väl affärsenheten MI Group, som redan idag har en stark position inom detta teknologiområde på den nordiska marknaden. ACC Systems Oy omsätter cirka 3 MEUR.

Tillträde sker den 1 Juli 2010 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.      

Stockholm den 1 juli 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00
Håkan Franzén, Affärsområdeschef Addtech Industrial Solutions, +46 8 470 49 12

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.