Addtech förvärvar Goodtech Products AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Goodtech Products AS.

Goodtech Products levererar produkter, lösningar och tjänster inom området automation till norsk industri och offentlig sektor. Bolaget representerar ledande leverantörer inom området automatisering och industriell kommunikation.

Goodtech Products kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Norway. Bolaget har 23 anställda och omsätter cirka 85 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av februari 2016 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 27 januari 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 300 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.