Addtech förvärvar KRV AS

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KRV AS.

KRV är en ledande leverantör och installatör i Norge av sprinklerananläggningar.

KRV kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Process Technology. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 50 MNOK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 9 april 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +46 8 470 49 00

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 300 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar