Addtech förvärvar Prisma Teknik AB och Prisma Light AB

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Prisma Teknik AB och Prisma Light AB.

Prisma Teknik är ledande leverantör av avancerade övergångssignaler, armbågskontakter för krävande miljöer samt mätinstrument för mätning av vevaxlars skevhet. Bolagets produkter är egenutvecklade och säljs i ett flertal länder.

Prisma Light AB utvecklar och tillverkar LED belysning för utomhusmiljöer.

Prisma Teknik AB och Prisma Light AB kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolagen har tillsammans 27 anställda och omsätter cirka 70 MSEK.

Tillträde beräknas ske under juli 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 28 juni 2018

 Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.