Addtech förvärvar Stig Wahlström AB

Stig Wahlström marknadsför komponenter och lösningar inom områdena elektromekanik och automation. Viktiga kundsegment är fordons- och verkstadsindustri samt värme och ventilation.
 
"Genom förvärvet av Stig Wahlström stärker vi vårt erbjudande till kundsegmentet specialfordon", säger Addtech Components VD Anders Dafnäs. "Bolaget kompletterar dessutom vår produktportfölj på ett utmärkt sätt."
 
"Efter en tid med relativt få bolagsförvärv är det mycket glädjande att vi nu kan genomföra förvärvet av Stig Wahlström. Förvärv har alltid varit en viktig del i vår tillväxtstrategi och det kommer det även fortsättningsvis att vara", framhåller Addtechs VD Roger Bergqvist. 
 
Förvärvet förväntas ge ett positivt bidrag till vinst per aktie redan från förvärvstillfället.
 
 
 
Stockholm den 28 november 2003
 
 
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> Roger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04 <!-- hugin-supplied --><br> Johnny Öhman, vice VD Addtech AB, +46 8 470 49 03 <!-- hugin-supplied --><br> Anders Dafnäs, VD Addtech Components AB, +46 8 729 17 27

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.