Addtech förvärvar Valnor AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Valnor AS.

Valnor är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller komponenter inom området ventiler för instrumentering och rörinstallation. Bolaget representerar ledande leverantörer inom sina produktområden och har en stark position på den norska marknaden inom offshore oil & gas, shipping samt landbaserad processindustri.

Valnor kompletterar mycket väl Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Norway. Valnor har tolv anställda och omsätter cirka 50 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av december 2013 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 4 november 2013

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera