Addtechs årsredovisning för 2012/2013 offentliggjord

Addtechs årsredovisning för 2012/2013 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den även kan laddas ned som pdf-version. Besök: www.addtech.com

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare som beställt denna tillhanda i mitten av juli.

Stockholm den 11 juli 2013.

Addtech AB (publ)

För mer information kontakta:
Kristina Willgård, CFO
+46 8 470 49 10
kristina.willgard@addtech.com

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Addtech har omkring 2 000 anställda i cirka 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.