Ändring av antalet utestående aktier

Under juni månad 2009 har innehavare av personaloptioner utnyttjat 7 500 personaloptioner för förvärv av 7 500 B-aktier.
 
Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av juni till 589 900 B-aktier, vilket motsvarar 2,6 procent av antalet aktier och 1,8 procent av röstetalet i Addtech.
 
Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 fördelat på 1 102 470 A-aktier och 21 630 362 B-aktier. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av juni till 22 142 932.
 
 
Stockholm den 30 juni 2009
 
Addtech AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta
Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10
 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar