Ledningsförändringar i Addtech

Addtech har utsett Patrik Klerck till affärsområdeschef för Components. Patrik Klerck ingår sedan fem år i ledningsgruppen för Components och har gedigen erfarenhet från koncernen. 

Addtechs vice VD och tidigare affärsområdeschef för Components, Anders Claeson, har utsetts till tillförordnad affärsområdeschef för Industrial Process. Anders Claeson ersätter Johan Dyberg som valt att gå vidare för att anta nya utmaningar i sin karriär.  

”Jag är mycket glad att kunna utse Patrik Klerck till ny affärsområdeschef för Components. Under rekryteringen av en permanent affärsområdeschef till Industrial Process är Anders Claeson, med sin stora erfarenhet, mycket lämpad att tillfälligt leda affärsområdet”, kommenterar Johan Sjö, VD.

”Jag vill också tacka Johan Dyberg för hans värdefulla insatser inom Addtech och önskar honom lycka till”, säger Johan Sjö, VD.

Stockholm den 4 december 2017

 Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera